تقديرنامه ها

 

 
عنوان
شرح
تصوير

پروانه تحقیق و توسعه

پروانه تحقیق و توسعه (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

 

 

تقدیرنامه

 

تقديرنامه شركت سازه گستر سايپا در خصوص انتخاب شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو به عنوان سازنده برتر حوزه قطعات پرسي/بدنه

 

 

 

تقدیرنامه

 

 

گواهی حضور در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل

 

 

لوح اشتهار

 

 

لوح اشتهار در سرآمدي منابع انساني

 

 

تقديرنامه

 

 

تقديرنامه سه ستاره تعالي منابع انساني

 

 

تقديرنامه

 

تقديرنامه شركت ساپكو در خصوص انتخاب شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو به عنوان سازنده برتر سال 89 شركت ساپكو

 
 
 
EFQM
 
 
 
 
مدل تعالي سازماني EFQM و دريافت تقديرنامه 3 ستاره در جايزه ملي بهره وري و منابع انساني
 
 
 
 
EFQM
 
 
 
تقديرنامه دريافت مدل تعالي سازماني EFQM از مديرعامل محترم ايران خودرو
 
 
 
نشان كيفيت
 
 
 
تقديرنامه نشان كيفيت ايدرو در سطح برنز
 
 
 
 
جشنواره قهرمانان صنعت
 
 
 
تنديس زرين و لوح تقدير دوره چهارم جشنواره قهرمانان صنعت در سال 1387
 
 
 
جشنواره قهرمانان صنعت
 
 
تنديس زرين و لوح تقدير دوره سوم جشنواره قهرمانان صنعت در سال 1386
 
 
 
پروانه
 
 
 
پروانه تحقيق و توسعه وزارت صنايع و معادن
 
 
 
گواهي
 
 
 
گواهي تحقيق و توسعه وزارت صنايع و معادن

 

تقديرنامه

 

تقديرنامه و گواهي صلاحيت مسابقه جايزه بزرگ 5Sايدرو در اسفند 1387

 

 

تقديرنامه

 

 

كسب عنوان «مركز تحقيق و توسعه نمونه سال 1387» وزارت صنايع و معادن

 

 

تقديرنامه

 

 

تقديرنامه شركت ساپكو ازعملكرد شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو و كاركنان

 

 

تقديرنامه

 

 

تقديرنامه شركت ساپكو در خصوص پروژه TWB

 

 

تقديرنامه

 

تقديرنامه شركت ايران خودرو در خصوص كسب لوح اشتهار در سرآمدي منابع انساني بين شركتهاي منتخب گروه صنعتي ايران خودرو

 

 

لوح اشتهار

 

 

لوح اشتهار در سرآمدي منابع انساني

 

 

تقديرنامه

تقدير از شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو بعنوان برترین شرکت در حوزه صنعت خودرو و صنایع وابسته در ششمین جشنواره قهرمانان صنعت آذر ماه 1389

 

 

تقديرنامه

 

تقديرنامه اداره کار استان البرز از عملکرد شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در سال 1389

 

 

تقديرنامه

 

 

تقديرنامه شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران