استراتژی

 استراتژی                           

 

ماموریت :

شركت قالبهای صنعتی ایران خودرو شركتی دانش محور ، مبتنی بر ارزشهای سازمانی ، طراح و سازنده انواع قالبهای فلزی بدنه خودرو ، قالبهای پلاستیك ، قالبهای دایكست و تولید و مونتاژ كننده قطعات پرسی بدنه خودرو با ارائه محصولاتی رقابت پذیر در سطح جهانی و منطبق با استانداردهای كیفیت و زیست محیطی در راستای تحقق منافع كلیه ذینفعان در فعالیتهای تولیدی و خدماتی در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد .

 

 چشم انداز :

سازمانی پیشرو با كاركنانی رقابت پذیر و دانش بنیان در داخل و خارج از كشور با كسب رتبه نخست در خاورمیانه در حوزه طراحی و ساخت انواع قالبهای خودرو و تولید كننده برتر قطعات پرسی در كشور با قابلیت حضور در بازارهای بین المللی

ارزشها :

ما رهبران و كاركنان در راستای ارزشهای مشترك گروه صنعتی ایران خودرو با تلاش و پشتكار مضاعف درمسیر تعالی بر یادگیری وخلاقیت و كار تیمی ارج نهاده و با تمركز برخواسته های مشتریان،‌احترام به انسانها و حفظ منافع ذینفعان ، خود را در رعایت موضوعات كیفیت محصولات ، زیست محیطی ، ایمنی و اجتماعی مسئول می دانیم .

 

نتایج استراتژیك :

 سودآوری پایدار

دستیابی به كیفیت و قدرت رقابتی در بازارهای هدف

توسعه دانش فنی كاركنان در طراحی و توسعه محصولات بر اساس نیاز بازار و منطبق بر استانداردهای بین المللی