مجموعه سازی

  تولید مجموعه و بدنه:

 این قسمت، دارای 2 سالن بوده که به فیكسچر و دستگاههای نقطه جوش تجهیز شده و قابلیت انجام فرآیندهای مجموعه سازی ، بدنه سازی و مونتاژ قطعات مختلف را دارد .

 

- تولید مجموعه

 

 ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از:

 

GUN كلاس C

2 دستگاه

GUN كلاس X

4 دستگاه

GUN كلاس X (تكمیل كاری)

2 دستگاه

نقطه جوش پایی (چاول)

5 دستگاه

دستگاه جوش تاكر

1 دستگاه

دستگاه جوش H.B.S

1 دستگاه

دستگاه فیدر پیچ

1 دستگاه

دستگاه فیدر مهره

2 دستگاه

 

 

 

 

 

 تولید بدنه

 

 ماشین ­آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از :

 

نقطه جوش پایی

1 دستگاه

نقطه جوش یك طرفه

1 دستگاه

دستگاه جوش CO2

9 دستگاه

GUN كلاس C

6 دستگاه

GUN كلاس X

2 دستگاه

 

 

                                                          

 

درب سازی

 

این بخش شامل تولید دربهای جانبی جلو و عقب ( چپ و راست ) پژو 405 را به عهده دارد و مراحل کار توسط رباتهای کوکا بصورت اتوماتیک انجام می گردد.

 

لیست دستگاههای درب سازی جلو و عقب ( چپ و راست ) به تفکیک

 

لیست دستگاههای درب جلو چپ و راست

ردیف

نام دستگاه

تعداد

1

گان هوایی

7

2

استیشن

3

3

سیلر دستی

1

4

دوزر

1

5

پمپ سیلر زنی

2

6

ربات

3

7

همینگ

1

 

لیست دستگاههای درب عقب چپ و راست

ردیف

نام دستگاه

تعداد

1

گان هوایی

4

2

استیشن

2

3

سیلر دستی

1

4

دوزر

1

5

پمپ سیلر زنی

2

6

ربات

3

7

همینگ

1