درب سازی

درب سازی

                                     

 

این بخش شامل تولید دربهای جانبی جلو و عقب ( چپ و راست ) پژو 405 را به عهده دارد و مراحل کار توسط رباتهای کوکا بصورت اتوماتیک انجام می گردد.

 

لیست دستگاههای درب سازی جلو و عقب ( چپ و راست ) به تفکیک

 

لیست دستگاههای درب جلو چپ و راست

ردیف

نام دستگاه

تعداد

1

گان هوایی

7

2

استیشن

3

3

سیلر دستی

1

4

دوزر

1

5

پمپ سیلر زنی

2

6

ربات

3

7

همینگ

1

 

لیست دستگاههای درب عقب چپ و راست

ردیف

نام دستگاه

تعداد

1

گان هوایی

4

2

استیشن

2

3

سیلر دستی

1

4

دوزر

1

5

پمپ سیلر زنی

2

6

ربات

3

7

همینگ

1