آزمایش قالب

واحد آزمایش قالب با در اختیار داشتن نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده و وجود تجهیزات زیر اقدام به مونتاژ ، آبندی و تست نهایی قالبهای ساخته شده می نماید.

لیست ماشین آلات و تجهیزات این بخش عبارتند از :

 

نام دستگاه

مدل/ تناڙ

کد دستگاه

فعالیت

مشخصات

ابعاد میز - mm

 

 

 

 

 

 

 

پرس

MULLER

630 Ton

A4711

 

T/O

 

2500X1600

EURFURT

1250 Ton

A4751

4000X2500

EURFURT

100 Ton (1)

A4731

 

 

 

 

 

D/S

4000X 2200

 

100 Ton (2)

A4732

4000 2200X

ONA

50 Ton

H4761

3000X 2000

ONA

100 Ton

H4771

 5000X 2600

ONA

400 Ton

H4781

5000X 2600

FOLUD SABAN

400 Ton

H4782

5000X  2600

FOLUD SABAN

50 Ton

H4791

3000X  2000

FOLUD SABAN

200 Ton

H4811

5000X  2600

FOLUD SABAN

100 Ton

H4871

5000 2600X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریل

رادیال چین و چک

Z3050 X 16 I

H1812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRILLING

2400X1000X 500

ستونی  ALZMETALL

AX4 / SV

H1722

580عمودی

رادیال  چین و چک

Z3050 X 16 I

H1811

2400X1000X500

ستونی  ALZMETALL

AX3 / SV

H1786

670 عمودی

رادیال چین

-

H1752

1900X1100X1600

ستونی  ALZMETALL

AX4 / SV

F1781

580 عمودی

رادیال آلمان

MEUSELWITZ

A1761

1400X900X1300

رادیال چيني

 

 

1813 

 

 

رادیال MAS تبريز

 

 

1650x1100x850 

رادیال چك 

 

 1771

 

رادیال چيني 

 

1751 

 

دريل سوني 

 

1796 

 

دريل اونيور سال چك 

 

1821 

 7o m 50

 دريل A2metal

 

1784 

 Ax4/Sv 580

 

 

 

 

برش

گیوتین

 

 -

I5771

 

 

 

 

 

CUTTING

طول میز 3400mm - برش تا ضخامت 2mm

 

LASER CUT

 

PRIMA

H3621

 3300X1500 (CUTTING 2D&3D)

 

 PLASMA

HYPER THERM

 

 -

HT40C

 

 

خمکاری

پرس برک

120 Ton

H5761

 

BENDING

طول فک 3100 میلیمتر دارای سنبه/ماتریس

دستگاه خم کن

-

H5711

طول میز 2200 میلیمتر - ساده

عملیات حرارتی

کوره عملیات حرارتی

AIRCAST ELECFURIR1300

H4512

HEAT TREATMENT

750 درجه سانتیگراد

کوره عملیات حرارتی

AIRCAST ELECFURIR1300

H4511

1200درجه سانتیگراد

 

 

 

جرثقیل

 

 

 

فیروزا

10 Ton

H5539

 

 

 

MOVE

جرثقیل نیم دروازه ای

20/10 Ton

H5537

 

جرثقیل سقفی

 

40/20 Ton

 

H5535

 

 جرثقیل سقفی

10 Ton 

I1304 

نيم دروازه اي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوشکاری

رکتی فایر جوشکاری-دو دستگاه

گام الکتریک

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELDING

 

630 AMPER

رکتی فایر جوشکاری

HYPER TECH

630 AMPER

دو دستگاه  MIG

گام الکتریک

602 AMPER

TIG دستگاه

HYPER TECH

350 AMPER

ترانس جوش

فریدون

300 AMPER

ترانس جوش

دانشگاه

225 AMPER

TIG دستگاه

گام الکتریک

 

200 AMPER

 

 Co2 دستگاه

گام الکتریک 

mia 503  

دستگاه جوش سرد 

Inter Weld  

 

دستگاه متال اسپري 

 Metco

 نوع وايري

دستگاه متال اسپري 

 

Inter Weld

نوع پودري 

دستگاه پوشش سخت 

 

تنگستن-كاربايد 

سنگ

سنگ دیواری

8 دستگاه

-

-

 

دستگاه سنگ ثابت

شستشوی قالب

DIE WASHING

-

A3631

WASHING

با استفاده از کمپرسور