آگهی مناقصه 07- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 408 |  بازدید: 113 |  تاریخ: چهارشنبه, 14 آبان 1399 07:22

آگهی مناقصه 06-99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 407 |  بازدید: 150 |  تاریخ: دوشنبه, 21 مهر 1399 13:44

آگهی مناقصه 4- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 399 |  بازدید: 614 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:14

آگهی مناقصه 3- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 398 |  بازدید: 580 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:10

آگهی مناقصه 2- 99

یک شرکت تولیدی در استان البرز در نظر دارد از


کد خبر: 397 |  بازدید: 721 |  تاریخ: شنبه, 27 ارديبهشت 1399 11:15