آگهی مناقصه 4- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 399 |  بازدید: 374 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:14

آگهی مناقصه 3- 99

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 398 |  بازدید: 350 |  تاریخ: یکشنبه, 08 تیر 1399 08:10

آگهی مناقصه 2- 99

یک شرکت تولیدی در استان البرز در نظر دارد از


کد خبر: 397 |  بازدید: 495 |  تاریخ: شنبه, 27 ارديبهشت 1399 11:15

آگهی مناقصه 1- 99

یک شرکت تولیدی در نظر دارد از خدمات پيمانكاران واجد


کد خبر: 395 |  بازدید: 530 |  تاریخ: یکشنبه, 14 ارديبهشت 1399 08:12

تجدید آگهی مناقصه 2-98

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 382 |  بازدید: 1477 |  تاریخ: دوشنبه, 17 تیر 1398 10:37