تجدید آگهی مناقصه 2-98

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 382 |  بازدید: 837 |  تاریخ: دوشنبه, 17 تیر 1398 10:37

آگهی مناقصه 2-98 و 3-98

 

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد


کد خبر: 380 |  بازدید: 807 |  تاریخ: دوشنبه, 03 تیر 1398 07:48

آگهی مناقصه 1-98

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 376 |  بازدید: 1211 |  تاریخ: سه شنبه, 20 فروردين 1398 11:25

آگهی مناقصه 3-97

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 359 |  بازدید: 1825 |  تاریخ: یکشنبه, 17 تیر 1397 15:54

آگهی مناقصه 2-97

شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در نظر دارد از


کد خبر: 352 |  بازدید: 2115 |  تاریخ: یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 12:25