آگهی مزایده فروش 09-99 ضایعات تولیدی، 03-99 غير توليدي

 

شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو در نظر دارد اقلام


کد خبر: 406 |  بازدید: 174 |  تاریخ: دوشنبه, 14 مهر 1399 07:52

آگهی مزایده فروش 8-99 ضایعات تولیدی

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500تن


کد خبر: 404 |  بازدید: 194 |  تاریخ: دوشنبه, 07 مهر 1399 09:40

آگهی مزایده 02-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 402 |  بازدید: 389 |  تاریخ: یکشنبه, 12 مرداد 1399 13:57

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 5-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد نسبت به


کد خبر: 401 |  بازدید: 471 |  تاریخ: شنبه, 14 تیر 1399 12:26

آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی 04-99

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد مقدار 500


کد خبر: 400 |  بازدید: 494 |  تاریخ: چهارشنبه, 11 تیر 1399 10:52