آگهي مزايده 04-96 (غیرتولیدی)

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو در نظر دارد اقلام ضایعاتی زیر را از طریق مزایده بفروش برساند

ضایعات سفاله چدن و فولاد ، ضایعات چوب ، ضایعات نایلون ، ضایعات ورق پلاستیکی ، ضایعات آهن و فولاد ، ضایعات روغن ، بشکه خالی ، براده آلومینیوم و . . .

زمان :  96/06/20 الی 96/06/26

تلفن :  34710619 -026