مزایده شماره 07-91

شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو اقدام به برگزاری مزایده اجاره یک آشپزخانه صنعتی به شرح ذیل نموده است : آشپزخانه دارای کف و دیوارسرامیک به متراژ 400 متر اداری،دو اتاق 12 متری ، یک اتاق 20 متری، حوض و دو سالن غذاخوری مجزا ، قسمت آقایان با 85 میز و 175 صندلی بههمراه گرمکن غذا و قسمت خانمها با 7 میز و 27 صندلی با تجهیزات آشپزخانه شامل هشت دستگاه اجاق گاز صنعتی ، شش پاتیل خورشت دو دستگاه چرخ گوشت و ... تاریخ بازدید 24/07/1391 الی 26/07/1391 ازساعت 8 لغایت 12بوده و ارائه پاکت تا پایان وقت اداری 27/07/1391 و بازگشایی پاکت 29/07/1391 میباشد.

شماره تماس 02634710619

شروع 27/07/1391