تمدید گواهینامه استانداردهای IMS & IATF شرکت IKID

تمدید گواهینامه  استانداردهای IMS & IATF  شرکت IKID

ممیزی مراقبتی شرکتIKID  در تاریخهای 13و14 و15 شهریور97  توسط ممیزان شرکت DQS برگزار و شرکت IKID موفق به تمدید اعتبار گواهینامه های زیر گردید:

ISO 9001:2015

IATF 16949:2016

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007