مناسبت های تیر ماه

19 تیر عید سعید قربان
27 تیر عید سعید قدیر خم

اطلاعیه ای در دست نیست