پروژه سقف شیشه ای پانوراما

  • - نام مشتری: ایران خودرو

  • - تعداد قطعه: 12 قطعه

  • - وزن: 180115 كیلوگرم

  • - تعداد قالب: 36 دست