پروژه طراحي و ساخت قالب پلاستیک رکاب دنای جدید (X409)

  • - نام مشتری: ایران خودرو
  • - تعداد قطعه: 6 قطعه
  • - وزن: 84964 كیلوگرم
  • - تعداد قالب: 21 دست