لیزرکات

لیزرکات در واقع دستگاهی است 5 محور و  CNC كه دارای كنترل FIDIA است. از این دستگاه جهت برشكاری لیزر 2 بعدی و 3 بعدی تا ضخامت 7 میلی متر استفاده می گردد.